Verkooprapport: Voorbeelden uit het echte leven + Gratis sjabloon

Een snelle handleiding voor het maken van verkooprapporten

Een verkooprapport is een overzicht van de (je raadt het al!) verkoopprestaties van een bedrijf. Het is een document dat een uitgebreid overzicht en analyse geeft van de verkoopactiviteiten en -prestaties binnen een bepaalde periode. 📈

In dit artikel behandelen we:

Je kunt hier een gratis sjabloon voor een verkooprapport downloaden. Je hoeft geen e-mailadres op te geven. 🆓

Laten we het uit elkaar halen. 👇


Definitie: Wat is een verkooprapport?

Meestal is een verkooprapport een inzicht in:

 • Inkomsten die zijn gegenereerd en het percentage van de omzet dat is gerealiseerd ten opzichte van de doelstellingen
 • Leads verdienen en diverse KPI's (Key Performance Indicators) met betrekking tot verkoopactiviteiten
 • Andere statistieken die de voortgang bijhouden, de effectiviteit van de verkoopstrategie evalueren en toekomstige verkopen voorspellen

Als je verkoper of verkoopmanager bent of in een rol werkt die in de verste verte te maken heeft met verkoop, dan is een verkooprapport je heilige graal.

Als verkoper moet je je voortgang met je verkooppijplijn bewaken en beoordelen. Dit omvat het berekenen van inkomsten, het bijhouden van je accounts en het voltooien van gerelateerde taken.

As a sales manager, it’s crucial to keep track of your team’s performance and track your sales strategies. This involves monitoring their progress toward revenue goals, targets, and other key performance indicators. By doing so, you can effectively manage your team and help them succeed in their sales efforts.

Verkooprapporten kunnen verschillende vormen aannemen, zoals wekelijkse of maandelijkse rapporten, kwartaaloverzichten en jaarlijkse samenvattingen. Ze zijn cruciaal voor het nemen van weloverwogen beslissingen die de groei van het bedrijf stimuleren.


Wat is het doel van verkooprapporten?

Het doel van verkooprapporten is om waardevolle inzichten te geven in de verkoopprestaties van een bedrijf. Hier zijn enkele redenen waarom verkooprapporten belangrijk zijn:

 1. De effectiviteit van uw verkoopstrategieën evalueren: Door verkooprapporten te analyseren, kunt u bepalen welke verkoopstrategieën werken en welke niet. Deze informatie kan je helpen om je aanpak te verfijnen en je verkoopprestaties te verbeteren.
 2. Toekomstige inkomsten voorspellen: Elk bedrijf moet toekomstige inkomsten voorspellen gebaseerd op huidige en eerdere gegevens. Hierdoor kun je anticiperen op veranderingen, je strategie hierop aanpassen en plannen maken voor toekomstige inkomsten.
 3. Geïnformeerde beslissingen nemen: Met nauwkeurige en actuele informatie in een verkooprapport kunt u weloverwogen beslissingen nemen over welke opportuniteit follow-up nodig heeft, wat de gemiddelde verkoopcyclus is en andere belangrijke factoren die je verkoop beïnvloeden.
 4. Gebieden identificeren die voor verbetering vatbaar zijn: Verkooprapporten kunnen je helpen om gebieden te identificeren waar je de verkoopprestaties van jezelf of je team kunt verbeteren. Door zwakke punten te identificeren, kun je actie ondernemen om ze aan te pakken.

Hoe kun je effectieve verkooprapporten maken?

Om een succesvol verkooprapport op te stellen, is het essentieel om een paar belangrijke dingen in gedachten te houden:

 1. Bepaal het doel van het rapport: Ten eerste moet je duidelijk het doel van je rapport definiëren en de belangrijkste statistieken die je gaat meten. Dit kan het aantal gemaakte verkopen, gegenereerde inkomsten of de lengte van de verkoopcyclus zijn.
 2. Gegevens verzamelen en organiseren: Zodra je de statistieken hebt geïdentificeerd, moet je de gegevens verzamelen en organiseren in een duidelijk en gemakkelijk te begrijpen formaat. Consistentie in je input is cruciaal om nauwkeurigheid te garanderen. Als je geen goede consistente gegevens hebt, zullen prognoses op basis daarvan ook onnauwkeurig zijn.
 3. Gebruik visuele hulpmiddelen: Je weet wat ze zeggen - "Een beeld zegt meer dan duizend woorden"! Visuele hulpmiddelen zoals dashboards en rapporten kunnen handig zijn om je informatie op een makkelijk te begrijpen manier te presenteren.
 4. Denk na over je publiek: Het is belangrijk om bij het schrijven van het verkooprapport rekening te houden met je publiek. Presenteer je het rapport aan je verkoopteam, het management of belanghebbenden? Door het rapport af te stemmen op je publiek kun je ervoor zorgen dat het zowel relevant als boeiend is.
 5. Beoordelen en bijwerken van het rapport: Vergeet ten slotte niet om je rapport regelmatig te herzien en bij te werken als dat nodig is om ervoor te zorgen dat de gegevens accuraat en bruikbaar blijven. CRM-tools voor verkoop zoals Salesflare kunnen hierbij helpen door je rapporten voortdurend bij te werken op basis van je gegevens.

Vervolgens zullen we een aantal statistieken opnoemen die algemeen worden gebruikt voor alle belanghebbenden en, wat nog belangrijker is, voor je eigen gegevens.


Soorten verkooprapporten

Om het je gemakkelijk te maken, hebben we 8 verschillende voorbeelden van typen verkooprapporten voor je op een rijtje gezet, compleet met de bijbehorende formules.

1. Rapport verkooppijplijn

Een verkooppijplijn is een visuele weergave van het verkoopproces, van het genereren van een lead tot het sluiten van een verkoop. Het helpt verkoopteams bij het volgen van hun verkoopleads door elke fase van de verkoopcyclus.

Door de pijplijn te bewaken, kunnen verkoopteams mogelijke knelpunten identificeren en hun verkoopstrategie hierop aanpassen. De pijplijn geeft ook inzicht in de taken die gepaard gaan met en hoeveel omzet in de toekomst kan worden verwacht, zodat bedrijven hun middelen dienovereenkomstig kunnen plannen en toewijzen. Een goed beheerde verkooppijplijn is cruciaal voor bedrijven die hun verkoopproces willen optimaliseren en groei willen stimuleren.

Hoe te creëren?

Je kunt een Excel-bestand maken met de kolommen: Bedrijfsnaam, Naam contactpersoon, E-mail contactpersoon, Stadium (als vervolgkeuzelijst) en Waarde. Je kunt dit in Excel instellen zoals hieronder wordt weergegeven:

sjabloon verkooprapport screenshot
Dit is een voorbeeld van hoe u een verkooppijplijnrapport kunt maken in Excel.
Als u het niet zelf wilt maken, kunt u vind de sjabloon hier😉
verkooppijplijn in Salesflare
Zo ziet een typische pijplijn eruit in Salesflare 😍

2. Omrekeningskoers

Naast de pijplijn moet je ook rapporteren over het conversiepercentage van je leads. Dit rapport analyseert hoe je prospects zich door de pijplijn bewegen.

Het geeft je ook een idee van de conversiepercentages van stadium tot stadium, evenals hoe lang elke gewonnen opportunity gemiddeld in elk stadium van de verkooppijplijn bleef, zodat je een goed overzicht hebt van hoeveel tijd en moeite elk stadium nodig heeft.

De formule

Conversiepercentage voor een fase = (Aantal kansen die naar de volgende fase zijn gegaan / Aantal gebruikers in de huidige fase) x 100

analyserapport verkooptrechter
Trechteranalyse voor een pijplijn op Salesflare 🧐

3. Verkoopvoorspelling

Verkoopvoorspelling is de praktijk van het maken van voorspellingen over de toekomstige verkoopopbrengsten van een bedrijf voor een bepaalde periode, meestal een maand, kwartaal of jaar. Hierbij wordt een schatting gemaakt van de hoeveelheid producten of diensten die tijdens die periode zullen worden verkocht.

Dankzij nauwkeurige verkoopprognoses kunnen bedrijven goed geïnformeerde beslissingen nemen over de toewijzing van middelen en een effectief budget. Door verkoopgegevens uit het verleden te analyseren, kunnen bedrijven prognoses genereren die hen helpen te plannen voor groei en concurrerend te blijven in hun branche.

De formule

Verwachte opbrengst = Waarschijnlijkheid van het sluiten van de deal x Potentiële opbrengst

waar:

Waarschijnlijkheid van het sluiten van de deal = de geschatte waarschijnlijkheid dat een deal of verkoopkans wordt gewonnen

Potentiële inkomsten = het totale bedrag aan inkomsten dat kan worden gegenereerd uit de verkoopkans.

Om deze winkans per fase nauwkeurig te berekenen, kan een sales CRM-oplossing zoals Salesflare de historische gegevens over uw kansen kraken, zoals in het onderstaande rapport wordt weergegeven ✨

rapport verkoopprognoses
Dit is hoe Salesflare je inkomsten voorspelt 📈

Dit gebeurt continu op basis van historische gegevens, zodat je rapport altijd up-to-date is. Het rapport "Verwachte omzet vs. omzetdoel" in het dashboard "Inkomsten" voorspelt niet alleen je omzet voor de geselecteerde periode, maar vergelijkt deze ook met je inkomstendoel. Zo weet je of je op de goede weg bent om je doel te bereiken. 🎯

4. Gemiddelde verkoopcyclus en gemiddelde waarde

De gemiddelde verkoopcyclus verwijst naar de gemiddelde tijd die nodig is om een nieuwe opportuniteit te "winnen". De gemiddelde waarde van een deal verwijst naar het gemiddelde bedrag in dollars dat wordt gegenereerd uit een enkele transactie of deal. Je hebt hier een rapport over nodig omdat het je helpt je verkoopproces en inkomstenpotentieel te begrijpen.

De formule

Gemiddelde verkoopcyclus = (Totaal aantal dagen voor verkoopcyclus van alle deals) / (Aantal deals)

Gemiddelde waarde = (Totale waarde van alle deals/ Aantal deals)

verkoopcyclusrapport
Hier zie je hoe Salesflare je gemiddelde verkoopcyclus en gemiddelde waarde berekent.
Het geeft ook een overzicht van hoe je het doet in vergelijking met vorige maand/kwartaal/jaar.

5. Een scorebord

Een leaderboard rapport kan je helpen om de prestaties van je teamleden te volgen en weer te geven in relatie tot een specifiek doel of metriek. Als je wilt zien hoe goed iedereen presteert ten opzichte van hun omzetquota, dan heb je een leaderboard nodig.

De formule

Bereken de prestaties van elke persoon door de werkelijk behaalde omzet te delen door de doelstelling en rangschik ze van hoog naar laag op basis van het behaalde percentage. Geef de resultaten weer in een duidelijk en gemakkelijk te begrijpen formaat, zoals een staafdiagram.

klassement
Leaderboard op Salesflare toont de teamleden met de hoogste totale verkoop ten opzichte van het quotum

6. Maandelijks terugkerende inkomsten (MRR)

MRR is de voorspelbare en terugkerende maandelijkse omzet die voornamelijk wordt gegenereerd door een op abonnementen gebaseerd bedrijf van zijn actieve klanten, exclusief eenmalige of sporadische betalingen.

De formule

Tel het totale bedrag aan maandelijkse abonnementsinkomsten op dat door al je klanten is gegenereerd. Als je bijvoorbeeld 100 klanten hebt die $50 per maand betalen voor je service, dan zou je MRR zijn:

MRR = 100 klanten x $50 per maand = $5.000 per maand

MRR-rapport
Een grafiek in Salesflare met de groei van de MRR gedurende het jaar 📈

7. Rekeningen met de hoogste verdiensten en slippende rekeningen

Het rapport van alle topverdienende accounts en afglijdende accounts is niet het meest voorkomende rapport dat je ziet als je over verkooprapporten leest, maar wij geloven dat het absoluut belangrijk is voor alle belanghebbenden.

Het bijhouden van goed verdienende accounts is belangrijk om de meest waardevolle klanten te identificeren en ervoor te zorgen dat ze de aandacht en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Door te focussen op accounts die het meeste geld opleveren, kan je team de inkomsten maximaliseren om mogelijkheden te identificeren voor upselling of cross-selling van aanvullende producten of services en om de relaties met belangrijke klanten te versterken.

De formule

Bereken de waarde van de gewonnen kansen per account en rangschik de accounts in aflopende volgorde.

verslag over meest verdienende rekeningen
Voorbeeld van top verdienende accounts die automatisch worden gerapporteerd door Salesflare (het berekent de top 10 voor jou) 👍

Verkopers moeten in Salesflare ook bijhouden welke kansen wegglippen om deals te identificeren die het risico lopen weg te glippen en actie te ondernemen om ze te voorkomen.

Door uitglijdende kansen bij te houden, kunnen verkopers de redenen analyseren waarom deals uitglijden en hun verkoopproces aanpassen om dit risico te minimaliseren.

De formule

Om uitglijdende opportunities te berekenen, kun je je opportunities filteren op verwachte sluitingsdatum, opportunities identificeren die binnen een bepaalde periode geen interactie hebben gehad, de totale opportunitywaarde berekenen en dienovereenkomstig prioriteiten toekennen.

verslag over uitglijdende kansen
Salesflare geeft inzicht in accounts die een kans hebben die nog niet gewonnen of verloren is en met wie je al een tijdje geen interactie hebt gehad.

8. Algemeen activiteitenverslag

Als manager is het belangrijk om de productiviteit en verkoopcijfers van je team bij te houden. Een manier om dit te doen is door de mogelijkheid te hebben om snel de totale activiteit van je team te bekijken.

Dit helpt je niet alleen om de productiviteit bij te houden, maar biedt ook waardevolle inzichten in belangrijke verkoopgegevens zoals e-mails, geboekte vergaderingen en klantgesprekken. Het is niet altijd makkelijk om dit bij te houden, maar met een tool als Salesflare kun je eenvoudig de prestaties van je team in de gaten houden.

activiteitenverslag
Salesflare dashboard met activiteitenrapporten van individuele teamleden en teamgemiddelden 📊

Als verkoper of verkoopleider moet je je voortgang bijhouden met verkooprapporten om die verkoop binnen te laten rollen. Deze rapporten zijn niet alleen een oefening in cijfers kraken - ze bieden waardevol inzicht in klantgedrag, omzettrends en de algehele gezondheid van je bedrijf.


Sjabloon voor gratis verkooprapport

Als je wilt weten hoe deze ingebouwde rapportage werkt, kun je de gratis sjabloon hier downloaden. 👈

If you’re thinking about building your own custom reports, you can read this overview of dashboard examples and watch this tutorial video on Salesflare’s custom reporting.

Salesflare is ontwikkeld voor kleine en middelgrote bedrijven die B2B verkopen, dus als dat voor jou geldt, bekijk het dan eens. Als dat niet voor jou geldt, bekijk dan dit overzicht van voorbeeld-CRM's per gebruiksscenario.

Als je Salesflare in detail wilt verkennen, kun je gemakkelijk de software gratis uitproberen of een demo boek bij ons boeken zodat we je persoonlijk kunnen rondleiden.


Klaar om te rapporteren over je verkopen? We zijn er om je te helpen als je nog vragen hebt. Stel ze gewoon aan ons team via de chatwidget op salesflare.com. 👈


CRM Salesflare krijgen

We hopen dat je deze post leuk vond. Als je het leuk vond, vertel het dan verder!

👉 Je kunt @salesflare volgen op Twitter, Facebook, en LinkedIn.

Shivila G C
Laatste berichten door Shivila G C (bekijk alle)