Wanneer VC-geld ophalen (en wanneer niet)

Masterclass Startupfinanciering: Deel drie

VC-geld ophalen bij durfkapitalisten
Is het leuk vinden van Patagonia vesten een goede reden? - Bron

 

Nu we een goed idee hebben van de meest voorkomende beschikbare startup-financieringsbronnen, gaan we dieper in op de vraag wanneer je risicokapitaal kunt aantrekken.

Deels door het succes van recente unicorns (bv. Slack, Uber, Airbnb, ...) en deels door de enorme hoeveelheden beschikbaar kapitaal, heeft durfkapitaal een prominente plaats ingenomen binnen het ecosysteem van startups. Maar is dit ook de juiste route voor jouw startup? Is jouw startup geschikt om durfkapitaal aan te trekken? 🤔

In dit artikel willen we je een beter inzicht geven in wanneer je risicokapitaal moet aantrekken... en wanneer niet. We doen dit door de durfkapitaalindustrie te onderzoeken en hoe zij naar de wereld kijken bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Deze post is deel drie in een nieuwe Masterclass-serie over Startupfinanciering. Financiering is de brandstof waarop elk bedrijf loopt. De ins en outs van financiering kennen is daarom essentieel als je wilt dat je startup succesvol wordt. We hebben gezocht naar een compacte maar complete gids over startupfinanciering en die nergens gevonden, dus besloten we er zelf een te maken. Dit is die essentiële gids.

We brengen het je in samenwerking met België's grootste startup en scale-up accelerator Start it @KBC, die meer dan 1.000 ondernemers met innovatieve ideeën en schaalbare bedrijfsmodellen ondersteunt en promoot.

- Jeroen Corthout, medeoprichter Salesflare, een gebruiksvriendelijk verkoop-CRM voor kleine B2B-bedrijven

probeer salesflare

Voor wie werkt een durfkapitaalbedrijf?

Net als alle bedrijven hebben durfkapitaalbedrijven een klant die bereid is om voor hun diensten te betalen. En net als de meeste bedrijven concurreren durfkapitaalbedrijven op basis van de kwaliteit van de producten die ze leveren. Het begrijpen van deze twee belangrijke componenten is de sleutel tot het begrijpen van de industrie.

De investeerders van de investeerders

Een durfkapitaalbedrijf verkoopt een investeringsfonds aan (meestal) grotere investeerders. 💸

Net als andere beleggingsfondsen in de financiële sector hebben de fondsen een beleggingsperiode (2 - 4 jaar) waarin het geld wordt geïnvesteerd en een afsluitdatum (10 jaar na opening). Daarna wordt het fonds gesloten, worden alle activa verkocht en wordt het geld teruggegeven aan de klanten.

Het is vooral het mandaat om te investeren in privébedrijven in een vroeg stadium (zoals investeren in fintech-startups) dat VC-fondsen onderscheidt van andere investeringsfondsen.

De kwaliteit van het fonds wordt bepaald door de hoeveelheid geld die de klanten terugkrijgen aan het einde van het fonds. Daarnaast wordt het ook bepaald door de specifieke manier waarop ze dit rendement hebben behaald (door één belegging vs. veel beleggingen). Pre-IPO investeringsplatforms zijn ook opgekomen als een nieuwe manier voor individuele investeerders om toegang te krijgen tot startende privébedrijven voordat ze naar de beurs gaan, en bieden een alternatief voor traditionele durfkapitaalbedrijven.

de grote investeerders met het grote geld
Fotograaf: Etienne Martin | Bron: Unsplash

Commanditaire partners

De klanten zijn de zogenaamde "Limited Partners", die het kapitaal voor het beleggingsfonds verschaffen. Zij verwachten natuurlijk een aanzienlijk rendement aan het einde van het fonds.

In tegenstelling tot gewone aandeelhouders hebben Commanditaire Vennoten geen beslissingsbevoegdheid en geen verplichtingen tegenover het fonds als het slecht gaat. Ze leveren alleen het geld.

Limited Partners zijn meestal grote beleggingsinstellingen. Dit kunnen universitaire schenkingsfondsen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, staatsfondsen, vermogende particulieren of grote financiële instellingen zijn.

Voor deze grote professionele beleggers is durfkapitaal een beleggingscategorie, net als aandelen, bedrijfs- en staatsobligaties of private equity. Voor hen is het belangrijk om in alle beleggingscategorieën te beleggen. Ze zoeken actief naar diversificatie en creëren een hoger rendement dan hun benchmark.

De benchmark verslaan

The key thing to understand about those benchmarks is that all these professional investors have access to all kinds of investment opportunities. This includes the easiest investment of them all: the stock market (a.k.a. the benchmark). If they go through all this trouble of investing in a VC firm, and are willing to take this additional risk of investing in early-stage companies instead of simply investing in the S&P 500, they do expect some benefits for this additional risk and work.

Uitgaande van de S&P, waarvan algemeen wordt aangenomen dat deze een rendement heeft van 7%, zullen veel LP's streven naar een extra rendement van 5% - 8% uit hun VC-portefeuille, dus 12% - 15% per jaar. 📈

Als we dit verwachte rendement van 12% per jaar toepassen op een periode van 10 jaar, zien we dat de LP op zoek is naar een rendement van het durfkapitaalfonds van > 3,0x de omvang van hun fonds aan het einde van het fonds.

1,12^10 = 3,1 of 1,15^10 = 4,0

Beheersvergoedingen

In ruil daarvoor krijgt het beheer van het durfkapitaal een vergoedingsstructuur.

Een veelgebruikte structuur is 2% en 20%. Dit verwijst naar een basisvergoeding van 2% per jaar op de omvang van het investeringsinstrument (d.w.z. $100m fonds resulteert in $2m per jaar) en 20% van al het geld dat terugkomt boven het geïnvesteerde bedrag (d.w.z. $200m rendement voor een $100m fonds resulteert in een vergoeding van $20m).

Samengevat: een durfkapitaalbedrijf verkoopt een beleggingsfonds aan professionele beleggers die een rendement verwachten van 12% - 15% per jaar of 3 - 4x hun geld terug aan het einde van het fonds.

Als je op zoek bent naar meer details over de economische aspecten van de VC-industrie, raden we je dit artikel van Andreessen Horowitz aan.

 

Hoe leveren durfkapitaalbedrijven hun rendement?

Nu we het doel kennen, is de vraag hoe durfkapitaalfondsen werken om dit doel te bereiken.

Een goede indicator om te begrijpen hoe VC's momenteel aan hun klanten willen leveren, is door te kijken naar wat ze in het verleden hebben gedaan.

Dit betekent dat we moeten kijken naar de verdeling van eerdere VC-rendementen. En zoals Peter Thiel opmerkte, deze rendementen zijn ongelooflijk scheef. Ze volgen geen normale verdeling, in feite volgen ze een machtswetverdeling.

Wat betekent een Power Law-verdeling?

Heb je ooit gehoord van "the winner takes all", "the long tail" of de "80-20 regel"? Het zijn allemaal uitingen van de Power Law waarbij een klein aantal bedrijven of initiatieven het hele resultaat bepalen.

Terugkomend op onze VC-fondsen, betekent dit in feite dat de prestaties van het fonds worden bepaald door een klein aantal investeringen met verbluffende rendementen. Of met andere woorden: het draait allemaal om de grote home run winnaars en niet om een portefeuille van fatsoenlijke performers.

Dit wordt verder geïllustreerd in de volgende grafiek, gedeeld door Andreessen Horowitz, die laat zien dat 6% van de deals 60% van het rendement opleveren, terwijl 50% van de deals zelfs geld verliezen.

VC-machtswetcurve
Bron

Een fictief voorbeeld

Laten we eens aannemen wat we net hebben geleerd en ons voorstellen dat we een fonds van $100m hebben, Hermans Ventures 😇. Yup, ik heb nu mijn eigen fonds!

Ervan uitgaande dat we een belang van 10% nemen in alle bedrijven waarin we investeren, betekent dit dat aan het einde van de periode de totale waarde van al onze bedrijven in portefeuille $3bn moet zijn, zodat we $300m aan onze LP's kunnen teruggeven. Als we daar niet in slagen, is de kans groot dat we geen nieuw fonds kunnen ophalen.

Volgens de bovenstaande machtswet wordt ons rendement bepaald door 10% van onze bedrijven. Omdat we een klein team zijn, zijn we er slechts in geslaagd om in 20 startups te investeren tijdens onze investeringsperiode; elk met een waarde van $50m pre-money op het moment van investeren.

Dit betekent dat, om succesvol te zijn, 2 van onze bedrijven moeten groeien van een waarde van $50m naar ten minste $1,5 miljard. 😲 Voor de rest van onze portefeuille kunnen we aannemen dat ze niets zullen opbrengen of zelfs verlies zullen opleveren.

Focus op enorm rendement

Ons voorbeeld toonde aan dat VC's, om succesvol te zijn, op zoek moeten gaan naar bedrijven die die magische 30x rendementen kunnen leveren. Daarnaast zijn er de volgende complicerende factoren:

 • Controleer de grootte: De ideeën en bedrijven moeten groot genoeg worden, zodat ons fonds genoeg geld kan investeren voor een rendement van $300m.
 • Timing: Het rendement moet binnen een periode van 10 jaar worden gemaakt.
 • Eigendom: Om eigenaar te blijven en niet te verwateren tijdens de levenscyclus van het bedrijf, moeten we ervoor zorgen dat we pro rata kunnen investeren in eventuele volgende rondes.

Kortom, durfkapitaalbedrijven zijn sterk afhankelijk van grote winnaars en grote ideeën. Ze moeten een groot rendement (30x of meer) kunnen behalen op een inzet die groot genoeg is om aan het einde van de fondsperiode genoeg geld aan hun klanten te kunnen teruggeven. 💪

 

Wat betekent dit voor startups?

Nu we begrijpen voor wie risicokapitaalbedrijven werken en hoe ze hun beloften waarmaken, kunnen we kijken naar enkele veelvoorkomende gedragingen in de sector en de impact die deze hebben op je startup. Dit zal uiteindelijk bepalen wanneer je risicokapitaal moet aantrekken voor je startup en wanneer je er ver van weg moet blijven.

VC's verwachten dat je een eenhoorn wordt zodat je ze genoeg geld kunt teruggeven
Fotograaf: Marco Secchi | Bron: Unsplash

Grote ideeën in grote markten

Omdat VC's op zoek zijn naar het volgende grote ding of unicorn, zijn ze op zoek naar bedrijven met een groot inkomstenpotentieel (> $100m - $300m). 🚀

Om het comfort te hebben dat je startup deze inkomsten binnen het gewenste tijdsbestek zal opleveren, is het belangrijk dat er ook een enorme adresseerbare markt is (+$10bn). Op die manier kun je zelfs met een lage marktpenetratie het gewenste resultaat bereiken.

Ga groot of ga naar huis

Risicokapitaalondernemingen zijn zeer selectief. Het is niet ongewoon dat partners slechts in een paar bedrijven per jaar investeren. Ze moeten het absolute maximum uit deze investeringen halen.

Dit betekent ook dat ze bereid moeten zijn om een goede aanbieding of deal in het heden te riskeren in ruil voor het potentieel van een nog grotere winst in de toekomst.

Hoewel dit begrijpelijk is vanuit het perspectief van een VC-portefeuille, kan dit natuurlijk in schril contrast staan met de ideale situatie voor de oprichter, aangezien zij volledig geïnvesteerd is in slechts één bedrijf.

Geen tijd voor verliezers

VC's weten dat een meerderheid van hun inzetten slechte investeringen zijn. Ze weten ook dat het erom gaat om die winnaars naar de top te stuwen. Ze kunnen dit natuurlijk niet voorspellen op het moment van de investering, maar als de investering tekenen van zwakte vertoont, kan een VC vrij abrupt beslissen dat het haar tijd niet meer waard is.

Dit is zeker niet het geval voor alle durfbedrijven, want er is ook een punt dat de oprichters van een slecht presterend bedrijf de oprichters kunnen zijn van het volgende grote project. Toch is er een duidelijke tendens om meer aandacht te besteden aan de winnaars.

Peter Thiel heeft in het verleden de VC-industrie bekritiseerd door op te merken dat de meeste VC's 80% van hun tijd besteden aan "de verliezers" in plaats van aan de winnaars.

Het is niet ongewoon dat de raden van bestuur van succesvolle bedrijven snel groeien omdat er steeds meer senior partners aanwezig zijn, terwijl bij minder succesvolle bedrijven junior personeel wordt aangenomen om de bestuursvergaderingen bij te wonen.

Groeien, groeien, groeien!

Er moet rendement komen en snel ook. Om binnen 10 jaar een unicornwaarde te bereiken, is veel groei nodig. 🦄

Dit kan ertoe leiden dat beleggers alles opofferen voor omzetgroei, waardoor bedrijven te hard of te vroeg worden gepusht. Het kan ook leiden tot vervelende neveneffecten:

 • Hoge burn rates zonder enige focus op winstgevendheid
 • Geen tijd om kleine problemen op te lossen, met grote problemen als gevolg
 • Groei verwerven met verlies, zonder enige indicatie dat de startup het verschil kan terugverdienen

Snelgroeiende bedrijven zijn de laatste tijd erg succesvol geweest in het ophalen van grote hoeveelheden kapitaal, omdat de investeringswereld hongerig was naar groei. 🤑

Naarmate veel van deze snelgroeiende bedrijven volwassen worden, rijzen er echter vragen over hun toekomstig potentieel in termen van winstgevendheid. Niet iedereen kan Amazon zijn en zich meer dan tien jaar blijven richten op groei. Op een bepaald moment moet een bedrijf winst maken en dit vereist een heel andere mentaliteit en focus.

Kijk maar naar de reactie van de investeerders op de recente IPO's van Uber en Lyft om te zien hoe investeerders op de publieke markt sceptisch kunnen reageren op het VC-ethos om groei boven alles te stellen.

VC-geld ophalen en verbranden
Fotograaf: Jp Valery | Bron: Unsplash

Neem meer geld

Het is moeilijk om nieuwe deals te vinden, dus zodra een deal een succes lijkt te worden, is het in het belang van de VC om zoveel mogelijk kapitaal in het bedrijf te steken. 💰

Natuurlijk moet voor elke extra geïnvesteerde dollar de verwachte waarde op het moment van uitstappen ook stijgen.

Dit kan ertoe leiden dat oprichters overmatig verwateren of dat bedrijven te veel onder druk worden gezet om een te hoge waardering te krijgen om genoeg rendement te kunnen bieden. 😔

 

Wat moet je jezelf afvragen om te weten wanneer je risicokapitaal moet aantrekken?

Risicokapitaal inzamelen is zeker niet alleen maar slecht en er zijn veel goede voorbeelden van risicokapitaalinvesteringen. Nog belangrijker is dat er veel bedrijven zijn die niet zouden bestaan zonder de mogelijkheid om grote hoeveelheden kapitaal aan te trekken, omdat dit de sleutel is tot het succes van hun bedrijf.

Om te begrijpen wanneer je risicokapitaal moet aantrekken en of risicokapitaal überhaupt geschikt is voor jouw bedrijf, hebben we een lijst met vragen opgesteld die je jezelf kunt stellen. 🤔

Op zoek naar een teken? Hier zijn vragen die je jezelf kunt stellen om te weten wanneer je risicokapitaal moet aantrekken
Fotograaf: Austin Chan | Bron: Unsplash

Maak je geen zorgen als het inzamelen van durfkapitaal niet geschikt lijkt voor jouw bedrijf. Er zijn veel geweldige bedrijven met zeer rijke oprichters die geen risicokapitaal hebben opgehaald met hun bedrijf.

Trouwens, laten we niet vergeten dat we zojuist 9 geweldige bronnen van startupfinanciering hebben opgesomd, waarvan durfkapitaal er slechts één was. 👈

Is jouw startup een "potentiële grote winnaar"?

Heeft u een potentieel aanspreekbare markt van $10 miljard?

Kan jouw bedrijf +$100m aan jaarlijkse inkomsten bereiken binnen een tijdsbestek van 7-8 jaar?

En zo ja, wat is er nodig om dat te bereiken (geografische gebieden, verticale markten, markten)?

Is jouw bedrijf waanzinnig schaalbaar?

Verhoogt het toevoegen van nieuwe klanten de complexiteit van je bedrijf nauwelijks?

Heb je relatief lage extra kosten om aan extra klanten te leveren?

Heb je een product dat vrijwel "plug and play" is voor alle markten?

Heb je een product dat klaar is en is geld de grootste belemmering om marktaandeel te veroveren?

Heeft jouw bedrijf schaalgrootte nodig om succesvol te zijn?

Heb je een marktplaats, een micro-mobiliteitsaanbieder of een ander bedrijf dat veel baat heeft bij schaalgrootte?

Is de rendabiliteit van uw eenheid sterk afhankelijk van de juiste schaal?

Of heb je behoefte aan een grote investering vooraf met de belofte van grote schaalbaarheid in de toekomst?

Vind je het erg om de controle weg te geven?

Denk je dat 10% van het bedrijf met VC-geld beter is dan 80% van het bedrijf zonder?

Vind je het niet erg om om te gaan met en te rapporteren aan professionele investeerders?

naar de beurs gaan op Wall Street en het VC-geld dat je hebt opgehaald teruggeven
Fotograaf: Rick Kraan | Bron: Unsplash

Ben je klaar om te verkopen of naar de beurs te gaan in de komende 5-10 jaar?

Ben je klaar om de klok te luiden en je bedrijf voor te bereiden op een exit binnen het VC-tijdschema?

Zou je het erg vinden om een openbaar bedrijf te runnen met alle publieke controle van dien?

Of ben je bereid om op een gegeven moment te verkopen aan een andere speler in de sector of een financiële sponsor?

Vind je het erg om een beperkte invloed te hebben in de exitbeslissing?

 

Wat moet ik doen als mijn startup niet geschikt is voor durfkapitaal?

Nu je begrijpt wanneer je risicokapitaal moet aantrekken, kom je er misschien achter dat risicokapitaal niet geschikt is voor jouw bedrijf.

Ten eerste, maak je geen zorgen, je bevindt je in goed gezelschap! Er zijn veel geweldige bedrijven, met oprichters die het heel goed doen, zonder durfkapitaalinvesteringen.

Je eerste optie is om helemaal geen financiering aan te nemen en het bedrijf jouw groei te laten financieren.

Bootstrapping in plaats van VC-geld inzamelen
Fotograaf: Nathan Dumlao | Bron: Unsplash

Dit wordt vaak bootstrapping of het runnen van een kapitaalefficiënt bedrijf genoemd en het heeft een aantal duidelijke voordelen. 👇

 • Het vereist een onmiddellijke focus op het genereren van inkomsten en dus op het uitzoeken waarvoor een klant wil betalen.
 • Het is beter bestand tegen economische recessies.
 • Je blijft eigenaar van en hebt controle over je bedrijf.

Voor veel nichebedrijven geldt zelfs dat kapitaalefficiëntie je ook een aantrekkelijker overnamedoelwit maakt, omdat er, in tegenstelling tot bedrijven met risicokapitaal, een grotere kans is om een deal te vinden die gunstig is voor alle belanghebbenden.

Geweldige bronnen over bootstrapping

Kijk maar eens naar de volgende "bootstrapping to exit" lijst van Sramana Mitra.

Er zijn veel goede bronnen over hoe je je weg naar succes kunt bootstrappen, maar we konden het niet laten om een paar tips op te sommen:

 • Richt je vanaf het begin op winstgevende groei
 • Evalueer elke uitgave zorgvuldig
 • Word een ster in het genereren van goedkope publiciteit
 • Heel goed worden in rekruteren en alleen rekruteren als het moet

Bekijk voor meer inspiratie een aantal uitstekende case studies verzameld door Basecamp.

En als je extra kapitaal nodig hebt om je bedrijf te laten groeien, is een andere financieringsbron misschien iets voor jou. Nog even terug naar onze vorige aflevering en bekijk de 9 meest voorkomende financieringsvormen. 👈


Ga je VC-geld ophalen of niet? 🤔 We hopen dat we je hebben geholpen om deze vraag met wat meer achtergrond en vertrouwen te beantwoorden.

Moge je het juiste pad vinden en een geweldig bedrijf opbouwen! 👊

Laat het ons weten als je nog vragen hebt; we vertellen je er graag meer over! Vergeet ook niet om volgende week af te stemmen op deel vier in onze Masterclass Startup Funding: Startup Funding Rounds!

Of bekijk deze samenvatting van de Masterclass Startupfinanciering.

probeer Salesflare

We hopen dat je deze post leuk vond. Als je het leuk vond, vertel het dan verder!

👉 Je kunt @salesflare volgen op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Frederik Hermans