De ultieme SEO checklist voor je startup website

Door Aljaz Fajmut, CEO van Nightwatch

Een klein bedrijf starten is in 2018 heel wat anders dan in 1998. Er zijn zo veel meer bases om te dekken, en de grootste is SEO.

SEO makes your startup’s website more visible on Google, and it also improves its usability. The end game is that more people find you, and more people stick around to use your products.

However, we get it — SEO is hard. That’s why you focus on creating great products and services, while we deliver you the ultimate SEO checklist for your website to make your life so much easier on this front.

Let’s take a look at what you need to check off!

1. Stel een Google Analytics-account in voor SEO

All your initial SEO efforts will be in vain if you don’t monitor them. To keep on top of your SEO strategy so that you can see what’s working and what isn’t, setup a Google Analytics account before doing anything else.

google analytics

It’s also good practice to sign up for an SEO tool that integrates with Google Analytics, such as Nightwatch, to enhance your SEO efforts.

2. Perform keyword research

Keywords are one of the fundamentals of SEO. If you’ve built a great website but haven’t yet made a list of keywords so that your drive the right traffic, now is the time to do that.

Het beste is om eerst een lijst samen te stellen met onderwerpen waarover je wilt schrijven en dan een lijst met mogelijke trefwoorden. Haal ze door een zoekwoordonderzoekstool (Google Keyword Planner is helemaal gratis) en controleer het zoekvolume.

SEO zoeken

Ideally, you want to target keywords that have a healthy search volume but one that isn’t too competitive. 10,000–100,000 searches per month is a good ballpark to be looking at.

Once you’ve got your list of keywords, start adding them to your URLs, your title tags, your meta tags — and your content.

A thing to note about keyword research is that it’s an ongoing process. The nature of your audiences queries will change, and as such you need to keep monitoring things to keep up.

Niet alleen dit, maar naarmate uw bedrijf groeit en uw producten en diensten veranderen, zal ook uw zoekwoordstrategie veranderen. Overweeg daarnaast het gebruik van Google scraping technieken om relevante trefwoordgegevens te verzamelen van de resultatenpagina's van zoekmachines.

3. Create an XML sitemap

Iedereen met een website zou een XML-sitemap moeten maken, omdat dit Google helpt om de structuur van uw site beter te begrijpen. Hierdoor wordt het voor Google eenvoudiger om pagina's te vinden die u wilt indexeren.

4. Creëer een contentmarketingstrategie

Inhoud is een belangrijke rankingfactor in Google. Hoe meer verse inhoud u produceert, hoe meer uw pagina zal worden geïndexeerd.

Google geeft ook voorrang aan hoogwaardige inhoud, dat is inhoud die vragen van klanten beantwoordt met diepgaande blogberichten. Als je wilt weten welke vragen er in jouw niche worden gesteld, gebruik dan een tool zoals Answer the Public die je ook helpt bij het bedenken van ideeën voor nieuwe inhoud of huur een contentmarketingbureau in om je te helpen met de strategie!

SEO inhoud

As well as focusing on value, remember to add relevant keywords to your content so that the right people find it. Good SEO practice is to add a main keyword to your first sentence, before including it in 2–3 sub-headers, as well as 3–4 more times throughout the text.

When adding keywords to your content, make sure the inclusion of a keyword doesn’t look forced. It has to look like a natural part of the text.

5. Test site speed

Site speed is all about usability. If your website takes too long to load, site visitors will bail, with Neil Patel finding that 40% of us exit a website if it’s still not up and running after 3 seconds.

SEO laden

And when impatient site visitors bail too fast, your bounce rate goes up — and that can harm your position in the SERPs.

Haal je website door een site speed checker, zoals deze gratis van Google. Test het op zowel mobiel als desktop. Als het laden van uw site te lang duurt, kan dit onder andere de volgende oorzaken hebben:

  • Te grote afbeeldingen
  • Te veel video's. Als je video's op je website moet zetten, ze hosten via een derde partij
  • Compression isn’t enabled. If you enable compression on your server, you can speed up your website
  • Low quality hosting. One of the biggest culprits to slow site speed is the fact that people are running their sites on low quality hosting. Of course, the solution to this is make sure that you invest in quality web hosting. That will make a massive difference and ensure that your site is running at top speed at all times.

6. Test voor mobiele gereedheid

We’re quite sure that you already know how much time we as a collective spend browsing websites on our mobile devices. It’s a lot of time. But have you remembered to optimize your website for mobile devices?

This is key for SEO. Run your website through Google’s mobile-friendly test, and then check to see how well your website works on your mobile device. If it looks messy, it’s time to make a few changes.

7. Launch a link building campaign

Once you’ve compiled a list of keywords, covered the technical aspects of your website’s SEO and started a content marketing campaign, it’s time to launch a link building campaign.

Backlinks are incoming links from another website to yours. Why do they matter? The more incoming links you have, the more “link juice” you receive, and the higher you rank.

linkbuilding SEO

Niet alleen dit, maar wanneer een gezaghebbende site in jouw niche naar jou linkt, worden jouw website en startup aan meer mensen getoond. Also, by utilizing a competitor backlink checker, you can identify and leverage authoritative sites linking to your competitors, effectively expanding your startup’s online visibility.

When it comes to securing links, it’s important to chase high-quality links only. These are links that are coming from a reputable, high-traffic website that’s related to your niche. An SEO tool with a backlink tracker will help you monitor your incoming links so that you avoid poor quality, spammy links that can harm your position in the SERPs.

To launch an effective link building campaign, come up with a few ideas for blog posts related to niche and pitch them to high-traffic blogs in your niche. If a blog accepts, write the post and include 1–2 links to your website.

8. Optimize images

Optimized images work in your favor. Add a keyword to all your image’s file names to make them more visible on Google.

For example, let’s say I’ve used an image of a BMW on my website. I’ll change its file name to this:

“2016 Black BMW 4 Series Saloon.”

9. Meta-beschrijvingen optimaliseren

If your website is already up and running and you haven’t yet worked on your meta descriptions, you will need to go back and take a look at them.

Thankfully, you don’t need to spend a thankless amount of time creating new meta descriptions for each page, because sometimes it’s okay to leave your meta descriptions in the capable hands of Google’s automated snippet.

Je moet echter nog steeds al je meta-beschrijvingen in de gaten houden omdat je dubbele inhoud wilt voorkomen.

Als je een metabeschrijving maakt, beperk je dan tot 160 woorden en neem je je belangrijkste trefwoord op. Het doel van een metabeschrijving is om Google en internetgebruikers te laten weten waar je pagina over gaat. Overweeg om een CTA op te nemen voor geschikte pagina's om meer klikken aan te moedigen.

10. Add external links

Naast het zoeken naar links van websites, moet je ook linken naar andere relevante sites.

Zorg ervoor dat elke website waarnaar je linkt relevant is voor de link zelf en wees voorzichtig met de taal die je gebruikt in de anchortest. Het moet relevant zijn voor de pagina en/of de inhoud zodat Google de relatie kan zien.

The more links you have coming in and out to relevant and authoritative websites, the more Google can see that you are part of the “Google family.”

Plus, you’ll also have more link juice.

SEO koppelen

11. Slechte omleidingen vinden

A 302 is a bad redirect. It’s temporary, and it’s usually used for a time-specific promotion, or site maintenance. The SEO value of a redirected page isn’t passed to a new destination, and you need to replace all of these with 301 redirects.

Hier is een bron die je helpt dit te doen op WordPress.

12. Find crawl problems, errors, and broken links

This one is important for small websites, but it’s especially important for larger ones.

All of these things make it really hard for Google to not only find your pages, but also to index them and — more importantly — drive traffic to them.

13. Vermijd dubbele inhoud

Google straft dubbele inhoud af en het kan je positie in de SERP's echt schaden.

Duplicate content is any block of content that is the exact same as another block of content on your website — or pretty similar.

It’s not always easy to track down duplicate content, because it can literally be anywhere — from your blog posts to your urls. It’s a good idea to use a tool like Siteliner to help you.

Dit is de ultieme SEO checklist voor je startup website. Blijf ernaar verwijzen terwijl je de laatste hand legt aan je website, maar vergeet niet dat SEO een reis is die nooit eindigt. Monitor al je inspanningen en maak onderweg de nodige aanpassingen.

We hopen dat je deze post leuk vond. Als je het leuk vond, vertel het dan verder!

Voor meer nieuws over startups, groeimarketing en verkoop:

👉 subscribe here

👉 follow @salesflare on Twitter or Facebook

var _paq = _paq || []; var url = “https://salesflare.storychief.io/ultimate-seo-checklist-startup?id=801158968&type=2”; const queryDict = {}; location.search.substr(1).split(“&”).forEach(function(item) {queryDict[item.split(“=”)[0]] = item.split(“=”)[1]}); if (‘contact’ in queryDict){ const separator = (url.indexOf(“?”)===-1)?”?”:”&”; url = url + separator + “contact=”+queryDict[‘contact’]; } if (‘list’ in queryDict){ const separator = (url.indexOf(“?”)===-1)?”?”:”&”; url = url + separator + “list=”+queryDict[‘list’]; } _paq.push([‘setDocumentTitle’, ‘The Ultimate SEO Checklist for Your Startup Website’]); _paq.push([‘setCustomUrl’, url]); _paq.push([‘trackPageView’]); _paq.push([‘enableHeartBeatTimer’, 15]); _paq.push([‘enableLinkTracking’]); (function() { var u=”//storychief.piwikpro.com/”; _paq.push([‘addTracker’, u+’piwik.php’, ‘b4bf56dd-9b24-4318-a472-b8522fe85e05’]); var d=document, g=d.createElement(‘script’), s=d.getElementsByTagName(‘script’)[0]; g.type=’text/javascript’; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+’piwik.js’; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();
Salesflare
Laatste berichten door Salesflare (bekijk alle)